Tietoa

Blogista vastaavat opettajat.

Kuvat ja tekstit hoidetaan pääosin oppilastöinä.